Monitoring

Oferowana przez naszą firmę usługa monitoringu kanałów wentylacyjnych polega na wprowadzeniu do kanału kamery inspekcyjnej na samobieżnej platformie. Ma to na celu wizualne sprawdzenie stanu czystości oraz kondycji technicznej układu rozprowadzania powietrza.

W przypadku, gdy instalacja nie jest wyposażona w specjalne otwory, pracownicy naszej firmy za zgodą właściciela bądź zarządcy obiektu wycinają w ściankach przewodów odpowiedniej wielkości rewizje.

Po zakończeniu prac otwór rewizyjny zostaje zabezpieczony (zakryty) profesjonalną, szczelną pokrywą, łatwą w ewentualnym późniejszym wielokrotnym demontażu w celu przeprowadzenia konserwacji.

Urządzenie inspekcyjne podłączone jest do centrum sterowania za pomocą kabla co pozwala na sprawny monitoring ok 50 metrów trudno dostępnych odcinków instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

Obraz z kamery jest rejestrowany na nośniku video (VHS) lub DVD. Tak przygotowany materiał zostaje dokładnie przeanalizowany i szczegółowo opisany przez naszych specjalistów, a następnie przekazany klientowi.

Przykładowe zdjęcia z przeglądów kanałów wentylacyjnych:

przegląd kanałów wentylacyjnychprzegląd kanałów wentylacyjnych

 

mapa01-329 Warszawa
ul.Łęgi 2

tel1: 22 666-17-14
tel2: 22 666-17-15

fax: 22 666-17-16

e-mail: biuro@kozak-zk.pl

Usługi wentylacyjne

Pogotowie 24h

Budowa i remonty