Technologie kanalizacyjne

Metoda hydrodynamiczna

technologie kanalizacyjneczyszczenie kanalizacji

Jest to metoda polegająca na czyszczeniu kanalizacji przy użyciu specjalistycznych głowic umieszczonych na końcówce węża ciśnieniowego.

Woda płynąca pod dużym ciśnieniem (wytworzonym przez pompę umieszczoną na samochodzie specjalnym) z głowicy węża uderza o ścianki rury kanalizacyjnej powodując odrywanie się zanieczyszczeń od perforacji kanału. Strumień wody skierowany jest równocześnie w kierunku przeciwnym, a więc zanieczyszczenia spływają do osadnika, skąd wybierane są za pomocą rury ssawnej.

Podobnie usuwa się wszystkie rodzaje nieczystości z separatorów oraz łapaczy błota i oleju wykorzystując samochody ciśnieniowe kombinowane.

Osady z czyszczenia kanalizacji oraz ropopochodne są przewożone do naszej firmy, gdzie na terenie bazy są czasowo gromadzone, a następnie segregowane. Następuje proces odwadniania dzięki specjalistycznemu ciągowi technologicznemu, opartemu na licencji WWOŚ.

Udrażnianie kanalizacji ogólnospławnej i przemysłowej metodą ciśnieniową pozwala na usunięcie praktycznie wszystkich osadów i zanieczyszczeń.

 

Metoda mechaniczna

czyszczenie kanalizacji

Częstą przyczyną awarii sieci zewnętrznej jest przerost korzeni w kanale. Nasza usługa polega na wycinaniu korzeni specjalną wycinarką wprowadzoną w ruch obrotowy za pomocą silnika. Dysponujemy dużym zestawem końcówek tnących. Wycinamy korzenie z rur o średnicach od 100 do 600mm. Dla średnicy 150-600mm zastosowanie mają wycinarki obrotowe napędzane wodą i wprowadzane do kanału przy użyciu węza ciśnieniowego z samochodu specjalnego.

Możemy tą metodą usuwać również innego rodzaju zanieczyszczenia przewodu, np. tłuszcz zalegający na ściankach kanału w wyniku stosowania detergentów, bądź też osadzający się kamień. Podczas stosowania metody mechanicznej często używamy małego sprzętu, ponieważ przy średnicach kanału do 150 mm nie ma potrzeby stosowania ciężkich pojazdów specjalnych. [patrz sprzęt]

 

Metoda bakteriologiczna

Piony kuchenne i łazienkowe nie muszą być czyszczone wyłącznie za pomocą sprężyn. W metodzie bakteriologicznej do pionu kuchennego bądź łazienkowego zadaje się najpierw specjalne szczepy bakterii, które powodują rozłożenie osadu znajdującego się na ściankach przewodu. Po odpowiednim czasie od zaszczepienia bakterii do przewodu wprowadzane są również sprężyny. Wprawione w ruch obrotowy, usuwają pozostały osad ze ścianek pionu. Ta metoda jest bardziej czasochłonna, aczkolwiek skuteczniejsza. Stosujemy ją na zlecenie zarządów budynków mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowych

 

Inspekcja kanału za pomocą kamery wizyjnej

inspekcja kanału za pomocą kamery wizyjnejkamera IPEK

Ta metoda gwarantuje prawidłową ocenę stanu w jakim znajduje się interesujący nas odcinek kanalizacji. Przeszkoleni pracownicy w fachowy sposób wprowadzą kamerę do przewodu kanalizacyjnego, a następnie analizując obraz na ekranie monitora określą przyczynę awarii.

Zastosowanie kamery służy określeniu:

  • przebiegu trasy,
  • pomiar spadku,
  • stopnia zanieczyszczenia kanalizacji osadami dennymi,
  • rozrostu korzeni powodujących niedrożność kanału,
  • nieszczelności połączeń rur,
  • nieszczelności połączeń rur ze studzienkami lub przykanalikami,
  • lokalizacji miejsc uszkodzeń.

Każda inspekcja kanalizacji utrwalana jest na płycie CD lub kasecie video oraz w protokole opisującym przebieg kontroli. Odpowiednie wnioski i wskazówki są podstawą dalszych działań interwencyjnych. Wszystkie odcinki kanału powinny być poddawane inspekcji przynajmniej raz do roku.

mapa01-329 Warszawa
ul.Łęgi 2

tel1: 22 666-17-14
tel2: 22 666-17-15

fax: 22 666-17-16

e-mail: biuro@kozak-zk.pl

Usługi wentylacyjne

Pogotowie 24h

Budowa i remonty