Pogotowie kanalizacyjne

Nasza oferta obsługi wodno-kanalizacyjnej skierowana jest do:

 • Spółdzielni Mieszkaniowych,
 • Wspólnot Mieszkaniowych,
 • Zarządców Nieruchomości
 • Obiektów publicznych i komercyjnych.

W ramach współpracy oferujemy usługę całodobowego pogotowia awaryjnego na wszystkich instalacjach oraz kompleksową, techniczną konserwację budynków.

Zajmujemy się również pełną konserwacją instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją węzłów cieplnych, instalacji gazowych i elektrycznych.

Zakres naszej działalności obejmuje:

 • pogotowie wod-kan 24h sieci zewnętrznej oraz wewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz z konserwacją, czyszczeniem, wycinaniem korzeni, monitoringiem oraz usuwaniem awarii wodociągowych i wymianą instalacji
 • pogotowie instalacji zw. cw. ccw. 24h na sieci wewnętrznej wraz z konserwacją oraz wymianą instalacji
 • pogotowie instalacji centralnego ogrzewania 24h na sieci wewnętrznej z węzłami wraz z konserwacją oraz wymianą instalacji oraz modernizacją i budową węzłów
 • pogotowie energetyczne 24h wraz z konserwacją oraz wymianą instalacji elektrycznej
 • pogotowie gazowe 24h wraz z konserwacją oraz wymianą instalacji
 • konserwację instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, czyszczenie mechaniczne kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • czyszczenie i dezynfekcję komór zsypowych czyszczenie mechaniczne pionów zsypowych wraz z ich malowaniem farbą antybakteryjną
 • prace remontowe oraz ogólnobudowlaną konserwację ogólnobudowlaną

mapa01-329 Warszawa
ul.Łęgi 2

tel1: 22 666-17-14
tel2: 22 666-17-15

fax: 22 666-17-16

e-mail: biuro@kozak-zk.pl

Usługi wentylacyjne

Pogotowie 24h

Budowa i remonty