Wod-Kan

Ofertę obsługi sieci wod-kan kierujemy do Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządców Nieruchomości oraz obiektów publicznych i komercyjnych. W ramach podpisanej stałej umowy oferujemy usługę całodobowego pogotowia awaryjnego na wszystkich  instalacjach oraz kompleksową konserwację techniczną budynków.

Wykonujemy także prace związane z kompleksową wymianą instalacji  kanalizacyjnych, wodociągowych, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją węzłów cieplnych, instalacji gazowych oraz elektrycznych.

Zakres naszej działalności obejmuje:

  • pogotowie wod-kan 24h sieci zewnętrznej oraz wewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz z konserwacją, czyszczeniem, wycinaniem korzeni, monitoringiem oraz usuwaniem awarii wodociągowych i wymianą instalacji
  • pogotowie instalacji zw. cw. ccw. 24h na sieci wewnętrznej wraz z konserwacją oraz wymianą instalacji
  • pogotowie instalacji centralnego ogrzewania 24h na sieci wewnętrznej z węzłami wraz z konserwacją oraz wymianą instalacji oraz modernizacją i budową węzłów
  • pogotowie energetyczne 24h wraz z konserwacją oraz wymianą instalacji elektrycznej
  • pogotowie gazowe 24h wraz z konserwacją oraz wymianą instalacji
  • konserwację instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej czyszczenie mechaniczne kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • czyszczenie i dezynfekcję komór zsypowych czyszczenie mechaniczne pionów zsypowych wraz z ich malowaniem farbą antybakteryjną
  • prace remontowe oraz ogólnobudowlaną konserwację

mapa01-329 Warszawa
ul.Łęgi 2

tel1: 22 666-17-14
tel2: 22 666-17-15

fax: 22 666-17-16

e-mail: biuro@kozak-zk.pl

Usługi wentylacyjne

Pogotowie 24h

Budowa i remonty